Förordning (1998:1250) om försöksverksamhet vid Allmänna reklamationsnämnden för prövning av skadeståndsanspråk enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400)

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1998-09-17
Ändring införd
SFS 1998:1250
Ikraft
1998-11-01
Tidsbegränsad
2001-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Allmänna reklamationsnämnden får pröva skadeståndsanspråk mot fastighetsmäklare enligt 20 § fastighetsmäklarlagen (1995:400).

2 §  Allmänna reklamationsnämnden skall inhämta synpunkter från Fastighetsmäklarnämnden i frågor om god fastighetsmäklarsed om detta är av betydelse för skadeståndsfrågan.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:1250) om försöksverksamhet vid Allmänna reklamationsnämnden för prövning av skadeståndsanspråk enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400)

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1998 och gäller till utgången av år 2000.
Skadeståndsanspråk som har anmälts till Allmänna reklamationsnämnden före utgången av år 2000 skall prövas enligt denna förordning.
Ikraftträder
1998-11-01