Förordning (1998:1270) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 1999

Departement
Finansdepartementet E2
Utfärdad
1998-09-24
Ändring införd
SFS 1998:1270
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer skall användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 1999 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
InkomstårUppräkningsfaktor
19981,0355
19991,0337

Ändringar

Förordning (1998:1270) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 1999

Ikraftträder
1999-01-01