Upphävd författning

Förordning (1998:1321) med vissa föreskrifter om erkännande och verkställighet av utländska avgöranden

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1998-10-15
Ändring införd
SFS 1998 i lydelse enligt SFS 2003:1002
Upphäver
Förordning (1992:974) med anledning av Sveriges tillträde till Luganokonventionen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  En auktoriserad translator är behörig att bestyrka översättningar enligt artikel 48.2 i Brysselkonventionen, artikel 48.2 i Luganokonventionen, artikel 55.2 i Bryssel I- förordningen och artikel 34.2 i Bryssel II-förordningen. Förordning (2002:470).

2 §  Domstolsverket är behörig myndighet för informationsutbyte enligt artikel 2 i Protokoll nr 2 till Luganokonventionen.

3 §  En domstol skall, om någon begär det, på en kopia av en dom eller av ett beslut som har meddelats av domstolen intyga att avgörandet är äkta. Om avgörandet omfattas av Brysselkonventionen eller Luganokonventionen, skall domstolen även intyga om avgörandet är verkställbart i Sverige. Intyg enligt artikel 54 i Bryssel I-förordningen och artikel 33 i Bryssel II-förordningen utfärdas av den domstol som har meddelat avgörandet.

[S2]Domstolsverket får meddela närmare föreskrifter om sådana intyg som anges i första stycket. Förordning (2002:470).

4 §  En kronofogdemyndighet skall, om någon begär det, på en kopia av ett utslag som har meddelats av myndigheten enligt lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning intyga att avgörandet är äkta. Om avgörandet omfattas av Brysselkonventionen, skall myndigheten även intyga om avgörandet är verkställbart i Sverige. Intyg enligt artikel 54 i Bryssel I-förordningen utfärdas av den kronofogdemyndighet som har meddelat avgörandet.

[S2]Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om sådana intyg som anges i första stycket. Förordning (2003:1002).

Ändringar

Förordning (1998:1321) med vissa föreskrifter om erkännande och verkställighet av utländska avgöranden

Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2001:406) om ändring i förordningen (1998:1321) med vissa föreskrifter angående Bryssel- och Luganokonventionerna

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3 §§
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2002:470) om ändring i förordningen (1998:1321) med vissa föreskrifter om erkännande och verkställighet av utländska domar

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 3 §§; ny 4 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2003:1002) om ändring i förordningen (1998:1321) med vissa föreskrifter om erkännande och verkställighet av utländska avgöranden

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2005:98) om ändring i förordningen (1998:1321) med vissa föreskrifter om erkännande och verkställighet av utländska avgöranden

Omfattning
ändr. 1, 3 §§
Ikraftträder
2005-04-01

Ändring, SFS 2005:712

Omfattning
upph.