Förordning (1998:1357) om skiktgräns för statlig inkomstskatt vid 2000 års taxering

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1998-10-29
Ändring införd
SFS 1998:1357
Ikraft
2000-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer enligt 10 § lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt den nedre skiktgränsen till 219 300 kronor vid 2000 års taxering.
Av 10 § lagen om statlig inkomstskatt framgår att den övre skiktgränsen är 360 000 kronor vid 2000 års taxering.

Ändringar

Förordning (1998:1357) om skiktgräns för statlig inkomstskatt vid 2000 års taxering

Ikraftträder
2000-01-01