Upphävd författning

Riksgäldskontorets föreskrifter (1998:1401) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet

Departement
Riksgäldskontoret
Utfärdad
1998-11-23
Ändring införd
SFS 1998:1401
Ikraft
1998-12-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Riksgäldskontoret föreskriver följande med stöd av 10 § lagen (1988:846) om ungdomsbosparande samt 2 § förordningen (1996:311) med instruktion för Riksgäldskontoret.
På medel som står inne på ett konto anslutet till ungdomsbosparandet skall den bank eller sparkassa som för kontot betala lägst 1,25 procent årlig ränta.
För den kalendermånad, då insättning eller uttag sker, får på det insatta respektive uttagna beloppet betalas en lägre årlig ränta än som sägs i första stycket, dock lägst 0,25 procent.

Ändringar

Riksgäldskontorets föreskrifter (1998:1401) om gällande inlåningsränta i ungdomsbosparandet

Ikraftträder
1998-12-15

Ändring, SFS 1998:1819

Omfattning
upph.