Förordning (1998:1519) om behörighet till vissa anställningar inom folktandvården m.m.

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-12-03
Ändring införd
SFS 1998:1519 i lydelse enligt SFS 2019:1035
Ikraft
1999-01-01
Upphäver
Förordning (1985:884) om behörighet till vissa tjänster inom folktandvården och om tillsättning av sådana tjänster
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

1 §  I denna förordning ges föreskrifter om behörighet till vissa anställningar inom folktandvården och om hur sådana anställningar sker.

2 §  Behörig till en anställning som tandläkare under specialiseringstjänstgöring är den som har legitimation som tandläkare och som har utövat allmän tandläkarpraktik under minst två år.

3 §  Tandläkare under specialiseringstjänstgöring anställs för högst sex månader utöver den beräknade tid som behövs för att uppnå de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som föreskrivits för den sökta specialiteten.

[S2]Tandläkare, i vars arbetsuppgifter det ingår att i väsentlig omfattning medverka i högskoleutbildning för tandläkarexamen, anställs tills vidare, dock längst för tre år. Förordning (2007:434).

4 §  Vid anställning som chef vid en enhet för specialisttandvård ska regionen fästa avseende främst vid skickligheten för anställningen. Förordning (2019:1035).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:1519) om behörighet till vissa anställningar inom folktandvården m.m.

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999, då förordningen (1985:884) om behörighet till vissa tjänster inom folktandvården och om tillsättning av sådana tjänster skall upphöra att gälla.
  2. Äldre föreskrifter om allmäntjänstgöring som tandläkare gäller fortfarande i fråga om tandläkare som skall fullgöra sådan tjänstgöring för att få legitimation för tandläkare.
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (2007:434) om ändring i förordningen (1998:1519) om behörighet till vissa anställningar inom folktandvården m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2019:1035) om ändring i förordningen (1998:1519) om behörighet till vissa anställningar inom folktandvården m.m.

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2020-01-01