Upphävd författning

Förordning (1998:1579) om fastställande av omräknade belopp för försäljningsskatt på motorfordon för år 1999

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1998-11-26
Ändring införd
SFS 1998:1579
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer enligt 8 a § lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon skatten till följande belopp för år 1999.

1 §  Skatten tas ut för buss med en totalvikt av högst 3 500 kilogram och för lastbil med skåpkarosseri och en totalvikt av högst 3 500 kilogram med 6 kronor och 41 öre per kilogram tjänstevikt och för annan lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kilogram med 4 007 kronor.

2 §  Skatten tas ut för motorcykel med 1 342 kronor om tjänstevikten inte överstiger 75 kilogram, med 1 763 kronor om tjänstevikten är högre men inte överstiger 160 kilogram, med 2 705 kronor om tjänstevikten är högre än 160 kilogram men inte överstiger 210 kilogram, samt i annat fall med 4 487 kronor.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:1579) om fastställande av omräknade belopp för försäljningsskatt på motorfordon för år 1999

Ikraftträder
1999-01-01

Ändring, SFS 2000:1445

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 2001.
Omfattning
upph.