Förordning (1998:1580) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 1999

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1998-11-26
Ändring införd
SFS 1998:1580
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 1999.
Antal axlar perAvgift per årAvgift per månadAvgift per veckaAvgift dag
högst 3 axlar6 963 kronor696 kronor185 kronor55 kronor
4 eller fler axlar11 605 kronor1 160 kronor306 kronor55 kronor
Avgift för inlösen av årsbevis tas ut med 232 kr.

Ändringar

Förordning (1998:1580) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 1999

Ikraftträder
1999-01-01