Upphävd författning

Tillkännagivande (1998:1689) av staters anslutning till konventionen om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till Brysselkonventionen

Version: 1998:1689

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1998-12-10
Ändring införd
SFS 1998:1689
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Konventionen den 27 september 1968 om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område och tillträdeskonventionerna den 9 oktober 1978, den 25 oktober 1982, den 26 maj 1989 och den 29 november 1996 (Brysselkonven- tionen), samt protokollet den 3 juni 1971 om EG-domstolens tolkning av Brysselkonventionen i dess lydelse enligt nämnda tillträdeskonventioner, träder för Sveriges del i kraft den 1 januari 1999. Brysselkonventionen i dess lydelse enligt 1996 års konvention om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde träder i kraft i förhållande till övriga konventionsstater när dessa har tillträtt nämnda tillträdeskonvention. För samtliga EU-stater, med undantag av Österrike, Finland och Sverige, har 1978, 1982 och 1989 års tillträdeskonventioner trätt i kraft.
Brysselkonventionen finns publicerad i Europeiska gemenskaper- nas tidning (EGT, 98/C 27/01 s. 1). Brysselkonventionens svenska, engelska och franska texter finns intagna som bilaga till lagen (1998:358) om domstols internationella behörighet och om verkställighet av utländska domar enligt Brysselkonventionen.
Följande stater har anslutit sig till konventionen om
Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till
Brysselkonventionen .
StatDag för konventionens ikraftträdande för statenReservationer och förklaringar
Danmark1998-12-01-
Nederländerna1998-12-01-
Sverige1999-01-01Sverige har motsatt sig det förfarande vid delgivning som beskrivs i artikel IV andra stycket i konventionens protokoll.
Tyskland1999-01-01-
Österrike1998-12-01Österrike har motsatt sig det förfarande vid delgivning som beskrivs i artikel IV andra stycket i konventionens protokoll.

Ändringar

Tillkännagivande (1998:1689) av staters anslutning till konventionen om Österrikes, Finlands och Sveriges tillträde till Brysselkonventionen

Ändring, SFS 1999:208

Omfattning
upph.