Förordning (1998:1778) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 1999

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-12-17
Ändring införd
SFS 1998:1778
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd skall betalas på skuld som avser återbetalningsskyldighet enligt samma lag skall vara 4,1 procent för år 1999.

Ändringar

Förordning (1998:1778) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 1999

Ikraftträder
1999-01-01