Riksbankens föreskrifter (1998:188) om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor

Departement
Riksbanken
Utfärdad
1998-04-02
Ändring införd
SFS 1998:188
Ikraft
1998-09-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor skall ges ut från och med den 1 september 1998 samt att mynten skall ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.

1 §  Med anledning av att det den 15 september innevarande år har förflutit 25 år sedan H M Konungen tillträdde som regent skall minnesmynt med nominella värden ett tusen och två hundra kronor ges ut.

2 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av ett tusen kronor skall tillverkas av en legering som består av 900 tusendelar guld, 50 tusendelar silver och 50 tusendelar koppar samt ha en vikt av 5,8 gram och en diameter av 21 mm. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 6 gram.

3 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av ett tusen kronor skall ha följande prägel.

[S2]På framsidan Konung Carl XVI Gustafs porträtt snett framifrån med omskriften upptill "CARL XVI GUSTAF" och nedtill "SVERIGES KONUNG I 25 ÅR".

[S3]På frånsidan riksregalierna med kronan överst över H M Konungens krönta namnchiffer med äpplet till höger och del av spiran till vänster, upptill omskriften H M Konungens valspråk "FÖR SVERIGE I TIDEN" och nedtill "1000 KR 1998" omgivet av till vänster "E", som anger myntningsorten och till höger "B" som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn.

[S4]Randen skall vara slät.

4 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av två hundra kronor skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 27,03 gram och en diameter av 36 mm. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 27 gram.

5 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av två hundra kronor skall ha följande prägel.

[S2]På framsidan Konung Carl XVI Gustafs porträtt snett framifrån med omskriften upptill "CARL XVI GUSTAF" och nedtill "SVERIGES KONUNG I 25 ÅR".

[S3]På frånsidan riksregalierna med kronan överst över H M Konungens krönta namnchiffer med äpplet till höger och del av spiran till vänster, upptill omskriften H M Konungens valspråk "FÖR SVERIGE I TIDEN" och nedtill "200 KR 1998" omgivet av till vänster "E", som anger myntningsorten och till höger "B" som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn.

[S4]Randen skall vara slät.

Ändringar

Riksbankens föreskrifter (1998:188) om minnesmynt på ett tusen och två hundra kronor

    Ikraftträder
    1998-09-01