Upphävd författning

Förordning (1998:342) om skyldighet att lämna vissa uppgifter om tillämpningen av lagen (1995:575) mot skatteflykt

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1998-06-04
Ändring införd
SFS 1998:342
Ikraft
1998-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att de allmänna förvaltningsdomstolarna och Skatterättsnämnden i den omfattning och ordning som Justitiekanslern bestämmer skall tillställa denne domar och andra avgöranden om tillämpningen av lagen (1995:575) mot skatteflykt.

Ändringar

Förordning (1998:342) om skyldighet att lämna vissa uppgifter om tillämpningen av lagen (1995:575) mot skatteflykt

Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (2003:994) om upphävande av förordningen (1998:342) om skyldighet att lämna vissa uppgifter om tillämpningen av lagen (1995:575) mot skatteflykt

Omfattning
upph.