Upphävd författning

Förordning (1998:563) om gemensamma enheter för allmänna försäkringskassor

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
SFS 1998:563 i lydelse enligt SFS 1999:895
Ikraft
1998-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Vid Stockholms läns allmänna försäkringskassa skall det finnas en för alla försäkringskassor gemensam enhet för försäkrings- och bidragsärenden som gäller försäkrade och bidragsskyldiga som är bosatta utomlands.

2 §  Vid Västra Götalands läns allmänna försäkringskassa skall det finnas en för alla försäkringskassor gemensam enhet för sjukförsäkringsfrågor, arbetsskadeförsäkringsfrågor och vissa pensionsfrågor som gäller sjömän. Förordning (1998:1267).

3 §  Östergötlands läns allmänna försäkringskassa får genomföra försäkringsmedicinska utredningar och utredningar om arbetslivsinriktad rehabilitering för alla försäkringskassor. Förordning (1999:895).

Ändringar

Förordning (1998:563) om gemensamma enheter för allmänna försäkringskassor

Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:1267) om ändring i förordningen (1998:563) om gemensamma enheter för allmänna försäkringskassor

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:895) om ändring i förordningen (1998:563) om gemensamma enheter för allmänna försäkringskassor

Omfattning
ny 3 §
Ikraftträder
2000-01-01

Ändring, SFS 2000:806

Omfattning
upph.