Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning

Departement
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
SFS 1998:796 i lydelse enligt SFS 2010:1869
Ikraft
1998-08-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  I denna förordning finns bestämmelser om samordning av statliga myndigheters inköp i syfte att åstadkomma besparingar för staten.

[S2]Förordningen gäller för myndigheter under regeringen. Förordning (2010:1869).

2 §  För varor och tjänster som myndigheterna upphandlar ofta, i stor omfattning eller som uppgår till stora värden skall det finnas ramavtal eller andra gemensamma avtal som effektiviserar upphandlingarna. Därvid skall små och medelstora företags möjligheter att delta i upphandlingar beaktas.

3 §  En myndighet skall använda de avtal som avses i 2 § om myndigheten inte finner att en annan form av avtal sammantaget är bättre.

4 §  Kammarkollegiet ska verka för att avtal som avses i 2 § träffas. När en myndighet avser att upphandla utan att använda de avtal som avses i 2 §, ska Kammarkollegiet underrättas om skälen till detta. Förordning (2010:1869).

Ändringar

Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning

Ikraftträder
1998-08-01

Förordning (2002:1149) om ändring i förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2005:864) om ändring i förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2010:1869) om ändring i förordningen (1998:796) om statlig inköpssamordning

Omfattning
ändr. 1, 4 §§
Ikraftträder
2011-01-01