Upphävd författning

Förordning (1999:1066) om fastställande av omräknade belopp för försäljningsskatt på motorfordon för år 2000

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1999-11-25
Ändring införd
SFS 1999:1066
Ikraft
2000-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen fastställer enligt 8 a § lagen (1978:69) om försäljningsskatt på motorfordon skatten till följande belopp för år 2000.

1 §  Skatten tas ut för buss med en totalvikt av högst 3 500 kilogram och för lastbil med skåpkarosseri och en totalvikt av högst 3 500 kilogram med 6 kronor och 47 öre per kilogram tjänstevikt och för annan lastbil med en totalvikt av högst 3 500 kilogram med 4 045 kronor.

2 §  Skatten tas ut för motorcykel med 1 355 kronor om tjänstevikten inte överstiger 75 kilogram, med 1 780 kronor om tjänstevikten är högre men inte överstiger 160 kilogram, med 2 730 kronor om tjänstevikten är högre än 160 kilogram men inte överstiger 210 kilogram, samt i annat fall med 4 530 kronor.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1999:1066) om fastställande av omräknade belopp för försäljningsskatt på motorfordon för år 2000

Ikraftträder
2000-01-01

Ändring, SFS 2000:1445

Övergångsbestämmelse

Den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 2001.
Omfattning
upph.