Förordning (1999:1067) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2000

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1999-11-25
Ändring införd
SFS 1999:1067
Ikraft
2000-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2000. __________________________________________________________________________ Antal axlar Avgift per Avgift per Avgift per Avgift per år månad vecka dag
högst 3 axlar 6 556 kronor 655 kronor 174 kronor 52 kronor 4 eller fler 10 928 kronor 1 092 kronor 288 kronor 52 kronor axlar __________________________________________________________________________ Avgift för inlösen av årsbevis tas ut med 218 kr.

Ändringar

Förordning (1999:1067) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2000

Ikraftträder
2000-01-01