Förordning (1999:1075) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2000

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1999-12-02
Ändring införd
SFS 1999:1075
Ikraft
2000-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd skall betalas på en skuld som avser återbetalningsskyldighet enligt samma lag skall vara 3,2 procent för år 2000.

Ändringar

Förordning (1999:1075) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2000

Ikraftträder
2000-01-01