Förordning (1999:1076) om ränta på studielån för år 2000

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1999-12-02
Ändring införd
SFS 1999:1076
Ikraft
2000-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) skall betalas på studielån skall vara 3,2 procent för år 2000.

Ändringar

Förordning (1999:1076) om ränta på studielån för år 2000

Ikraftträder
2000-01-01