Upphävd författning

Förordning (1999:1415) om statligt stöd för utvecklingsprojekt inom vuxenutbildning för utvecklingsstörda

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1999-12-22
Ändring införd
SFS 1999:1415
Ikraft
2000-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förutsättningar för stöd

1 §  Statligt stöd kan lämnas enligt denna förordning till kommuner för utvecklingsprojekt inom vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux), om projektet syftar till att stimulera utvecklingen och höja kvaliteten inom särvux.

2 §  Stöd lämnas för projekt inom ett eller flera av följande utvecklingsområden:

 1. uppfyllelse av kursplanemål,
 2. gruppstorlek,
 3. betyg,
 4. undervisningstimmar per vecka,
 5. genomströmning,
 6. individuell studieplan, eller
 7. kontakter med arbetslivet.

3 §  Stöd lämnas av regeringen inom ramen för tillgängliga medel.

Ansökan

4 §  Ansökan om stöd skall ges in till regeringen senast den 15 februari 2000.

5 §  Ansökan skall innehålla uppgifter om

 1. mål och det närmare syftet med projektet,
 2. deltagare i projektet,
 3. samverkan med andra kommuner,
 4. tidsplan för projektet, och
 5. kostnadsberäkning av projektet.

Ändringar

Förordning (1999:1415) om statligt stöd för utvecklingsprojekt inom vuxenutbildning för utvecklingsstörda

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:94, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:UbU1
Ikraftträder
2000-02-01

Förordning (2005:761) om upphävande av förordningen (1999:1415) om statligt stöd för utvecklingsprojekt inom vuxenutbildning för utvecklingsstörda

Omfattning
upph.