Upphävd författning

Förordning (1999:209) om tidsbegränsade uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden

Departement
Utrikesdepartementet
Utfärdad
1999-04-15
Ändring införd
SFS 1999:209 i lydelse enligt SFS 1999:708
Ikraft
1999-04-29
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Medborgare i Förbundsrepubliken Jugoslavien som kommer från provinsen Kosovo och som inte kan återvända dit på grund av förhållandena där skall anses ha behov av sådant tillfälligt skydd som avses i 2 kap. 4 a § utlänningslagen (1989:529) och får, under förutsättning att de behöver skydd här i landet, beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt samma bestämmelse, om de har ansökt om uppehållstillstånd enligt 3 kap.utlänningslagen.

2 §  Enligt 2 kap. 4 a § utlänningslagen (1989:529) får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 1 § ges under högst två år. Om ett program för att förbereda återvändandet har inletts innan dess, får uppehållstillståndet förlängas med högst två år.

[S2]Den första tillståndsperioden skall vara längst till och med den 30 april 2000. Förordning (1999:708).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1999:209) om tidsbegränsade uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden

Ikraftträder
1999-04-29

Förordning (1999:708) om ändring i förordningen (1999:209) om tidsbegränsade uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 1999 i fråga om 2 §.
För ansökningar om uppehållstillstånd som före ikraftträdandet getts in till Statens invandrarverk gäller 2 § i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr. 2 §, upph.
Ikraftträder
1999-07-15