Lag (1999:247) om avgifter avseende bostadsbidrag för 1997

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1999-05-06
Ändring införd
SFS 1999:247
Ikraft
1999-05-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
I fråga om bostadsbidrag för år 1997 skall bestämmelsen om avgift i 22 § tredje stycket lagen (1993:737) om bostadsbidrag inte tillämpas. Har avgift erlagts skall den betalas tillbaka utan ansökan.

Ändringar

Lag (1999:247) om avgifter avseende bostadsbidrag för 1997

Förarbeten
Rskr. 1998/99:186
Ikraftträder
1999-05-15