Upphävd författning

Förordning (1999:610) om skälig avkastning vid utdelning från kommunala bostadsföretag

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
1999-06-15
Ändring införd
SFS 1999:610 i lydelse enligt SFS 2002:1121
Ikraft
1999-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Skälig avkastning vid beslut om utdelning från kommunala bostadsföretag under tiden januari-juni 2003 skall vara högst 7,5 procent. Förordning (2002:1121).

Ändringar

Förordning (1999:610) om skälig avkastning vid utdelning från kommunala bostadsföretag

Förarbeten
Rskr. 1998/99:251, Prop. 1998/99:122, Bet. 1998/99:BoU11
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:1194) om ändring i förordningen (1999:610) om skälig avkastning vid utdelning från kommunala bostadsföretag

Omfattning
ny 1 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:1388) om ändring i förordningen (1999:610) om skälig avkastning vid utdelning från kommunala bostadsföretag

Förarbeten
Rskr. 2000/01:91, Prop. 2000/01:26, Bet. 2000/01:BoU2
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:1056) om ändring i förordningen (1999:610) om skälig avkastning vid utdelning från kommnala bostadsföretag

Förarbeten
Rskr. 2001/02:65, Prop. 2001/02:1, Bet. 2001/02:BoU1
Omfattning
ändr. 1 §

Förordning (2002:1121) om ändring i förordningen (1999:610) om skälig avkastning vid utdelning från kommunala bostadsföretag

Förarbeten
Rskr. 2002/03:66, Prop. 2002/03:1, Bet. 2002/03:BoU1
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2016:483) om upphävande av förordningen (1999:610) om skälig avkastning vid utdelning från kommunala bostadsföretag

Omfattning
upph.