Förordning (1999:710) om valutakurs vid stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder

Departement
Finansdepartementet BA EU
Utfärdad
1999-07-01
Ändring införd
SFS 1999:710 i lydelse enligt SFS 2019:475
Ikraft
1999-08-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-07-08

1 §  Denna förordning gäller för myndigheter som fattar beslut om eller utbetalar sådant stöd från europeiska struktur- och investeringsfonder som redovisas mot anslag i statens budget. Förordning (2014:200).

/Upphör att gälla U: 2019-08-01/

2 §  En myndighet ska vid beräkning av finansiella ramar för ett operativt program samt åtgärder i detta använda kursen 8 kronor 39 öre per euro. Förordning (2014:200).

/Träder i kraft I: 2019-08-01/

2 §  En myndighet ska vid beräkning av finansiella ramar för ett operativt program och för åtgärder i detta använda kursen 9,30 kronor per euro. Förordning (2019:475).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1999:710) om valutakurs vid stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder

Ikraftträder
1999-08-15

Förordning (2000:307) om ändring i förordningen (1999:710) om valutakurs vid stöd från EG:s strukturfonder

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2005:588) om ändring i förordningen (1999:710) om valutakurs vid stöd från EG:s strukturfonder

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2005-09-01

Förordning (2005:1252) om ändring i förordningen (1999:710) om valutakurs vid stöd från EG:s strukturfonder

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2006-02-01

Förordning (2014:200) om ändring i förordningen (1999:710) om valutakurs vid stöd från EG:s strukturfonder

Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.
  2. För programperioden 2007–2013 gäller 2 § i den äldre lydelsen.
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraftträder
2014-05-01

Förordning (2019:475) om ändring i förordningen (1999:710) om valutakurs vid stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2019-08-01