/Rubriken upphör att gälla U:2022-04-22/ Förordning (1999:710) om valutakurs vid stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder /Rubriken träder i kraft I:2022-04-22/ Förordning (1999:710) om valutakurs vid stöd från EU-budgeten

Departement
Finansdepartementet BA EU
Utfärdad
1999-07-01
Ändring införd
SFS 1999:710 i lydelse enligt SFS 2022:268
Ikraft
1999-08-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-05-01

/Upphör att gälla U: 2022-04-22/

1 §  Denna förordning gäller för myndigheter som fattar beslut om eller utbetalar sådant stöd från europeiska struktur- och investeringsfonder som redovisas mot anslag i statens budget. Förordning (2014:200).

/Träder i kraft I: 2022-04-22/

1 §  Denna förordning gäller för myndigheter som fattar beslut om eller utbetalar stöd som redovisas mot anslag i statens budget från

 1. Europeiska regionala utvecklingsfonden,
 2. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling,
 3. Europeiska socialfonden,
 4. Europeiska socialfonden+,
 5. Europeiska havs- och fiskerifonden,
 6. Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden, och
 7. Fonden för en rättvis omställning. Förordning (2022:268).

/Upphör att gälla U: 2022-04-22/

2 §  En myndighet ska vid beräkning av finansiella ramar för ett operativt program och för åtgärder i detta använda kursen 9,30 kronor per euro. Förordning (2019:475).

/Träder i kraft I: 2022-04-22/

2 §  En myndighet ska använda kursen 9,30 kronor per euro vid beräkning av finansiella ramar för ett program eller en del i en åtgärd som EU finansierar. Förordning (2022:268).

/Träder i kraft I: 2022-04-22/

3 §  I stället för vad som anges i 2 § ska kursen 10 kronor per euro användas för programperioden 2014-2020 för medel från

 1. Europeiska socialfonden, med undantag för stöd för lokalt ledd utveckling,
 2. Europeiska regionala utvecklingsfonden, med undantag för stöd för lokalt ledd utveckling, och
 3. Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Förordning (2022:268).

Ändringar och övergångsbestämmelser

/Rubriken upphör att gälla U:2022-04-22/ Förordning (1999:710) om valutakurs vid stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder /Rubriken träder i kraft I:2022-04-22/ Förordning (1999:710) om valutakurs vid stöd från EU-budgeten

Ikraftträder
1999-08-15

Förordning (2000:307) om ändring i förordningen (1999:710) om valutakurs vid stöd från EG:s strukturfonder

Omfattning
ändr. 1, 2 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2005:588) om ändring i förordningen (1999:710) om valutakurs vid stöd från EG:s strukturfonder

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2005-09-01

Förordning (2005:1252) om ändring i förordningen (1999:710) om valutakurs vid stöd från EG:s strukturfonder

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2006-02-01

Förordning (2014:200) om ändring i förordningen (1999:710) om valutakurs vid stöd från EG:s strukturfonder

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.
 2. För programperioden 2007–2013 gäller 2 § i den äldre lydelsen.
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§
Ikraftträder
2014-05-01

Förordning (2019:475) om ändring i förordningen (1999:710) om valutakurs vid stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2019-08-01

Förordning (2022:268) om ändring i förordningen (1999:710) om valutakurs vid stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1, 2 §§; ny 3 §
Ikraftträder
2022-04-22