Upphävd författning

Förordning (1999:711) om sekretariatet för forsknings- och utvecklingsinsatser i Öresundsregionen

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1999-06-23
Ändring införd
SFS 1999:711 i lydelse enligt SFS 2000:612
Ikraft
1999-08-15
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Sekretariatet

1 §  Vid Malmö högskola skall det finnas ett sekretariat för forsknings- och utvecklingsinsatser i Öresundsregionen. Sekretariatet är en sådan inrättning för särskilda uppgifter som avses i 3 kap. 8 § högskoleförordningen (1993:100).

Uppgifter

2 §  Sekretariatet skall biträda Öresundsregionens FoU-kommitté och dess arbetsutskott enligt avtal av den 8 juni 1998 mellan Sveriges regering och Danmarks regering.

Organisation och anställningar

3 §  Chef för sekretariatet är sekretariatets föreståndare.

[S2]Föreståndaren och övrig personal vid sekretariatet anställs genom beslut av Öresundsregionens FoU-kommitté. Föreståndaren anställs tills vidare, dock längst tre år.

Redovisning

4 §  Sekretariatets verksamhet skall redovisas särskilt i den redovisning som Malmö högskola lämnar till regeringen enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Förordning (2000:612).

Ändringar

Förordning (1999:711) om sekretariatet för forsknings- och utvecklingsinsatser i Öresundsregionen

Ikraftträder
1999-08-15

Förordning (2000:612) om ändring i förordningen (1999:711) om sekretariatet för forsknings- och utvecklingsinsatser i Öresundsregionen

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2004:714) om upphävande av förordningen (1999:711) om sekretariatet för forsknings- och utvecklingsinsatser i Öresundsregionen

Omfattning
upph.