Riksbankens föreskrifter (1999:797) om minnesmynt på tvåtusen och tvåhundra kronor

Departement
Riksbanken
Utfärdad
1999-10-15
Ändring införd
SFS 1999:797
Ikraft
1999-12-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank, att minnesmynt på tvåtusen och tvåhundra kronor skall ges ut samt att mynten skall ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.

1 §  Med anledning av millenniumskiftet skall minnesmynt med nominella värden tvåtusen och tvåhundra kronor ges ut.

2 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av tvåtusen kronor skall tillverkas av en legering som består av 900 tusendelar guld, 50 tusendelar silver och 50 tusendelar koppar samt ha en vikt av 13 gram och en diameter av 26 mm. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 12 gram.

3 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av tvåtusen kronor skall ha följande prägel.

[S2]På framsidan Konung Carl XVI Gustafs och Kronprinsessan Victorias bilder i profil med omskriften upptill "KUNG CARL XVI GUSTAF" och nedtill "KRONPRINSESSAN VICTORIA".

[S3]På frånsidan stora riksvapnet med vapenmantel och årtalet 1999 som är påbörjat präglingsår omgivet av till vänster "E" som anger myntningsorten och till höger "B" som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn samt däremellan "2000 KRONOR * SVERIGE * ÅR 2000".

[S4]Randen skall vara slät.

4 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av tvåhundra kronor skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 27,03 gram och en diameter av 36 mm. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 27 gram.

5 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av tvåhundra kronor skall ha följande prägel.

[S2]På framsidan Konung Carl XVI Gustafs och Kronprinsessan Victorias bilder i profil med omskriften upptill "KUNG CARL XVI GUSTAF" och nedtill "KRONPRINSESSAN VICTORIA".

[S3]På frånsidan stora riksvapnet med vapenmantel och årtalet 1999 som är påbörjat präglingsår, omgivet av till vänster "E" som anger myntningsorten och till höger "B" som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn samt däremellan "200 KRONOR * SVERIGE * ÅR 2000".

[S4]Randen skall vara slät.

Ändringar

Riksbankens föreskrifter (1999:797) om minnesmynt på tvåtusen och tvåhundra kronor

Ikraftträder
1999-12-01