Inaktuell version

Lag (2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (1993:20)

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2000-11-23
Ändring införd
SFS 2000
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Med jordbruksprodukter avses i konkurrenslagen (1993:20) sådana varor i Kombinerade nomenklaturen enligt rådets förordning (EEG) 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan2 som är upptagna i bilagan till denna lag.

[S2]Med trädgårdsprodukter avses i nämnda lag sådana varor som är upptagna i kap. 6-8 i Kombinerade nomenklaturen. Med skogsprodukter avses sådana varor som anges i kap. 44, 47 och 48 i nomenklaturen.

Bilaga

Varuslag
ur 01.01Levande hästar
ur 01.02Levande nötkreatur
ur 01.03Levande tamsvin
ur 01.04Levande får
01.05Levande fjäderfä, nämligen höns av arten Gallus domesticus, ankor, gäss, kalkoner och pärlhöns
ur 02.01Kött av nötkreatur, färskt eller kylt
ur 02.02Kött av nötkreatur, fryst
ur 02.03Kött av tamsvin, färskt, kylt eller fryst
ur 02.04Kött av får, färskt, kylt eller fryst
ur 02.05Kött av häst, färskt, kylt eller fryst
ur 02.06Andra ätbara delar av nötkreatur, tamsvin, får och häst, färska, kylda eller frysta
ur 02.07Kött och andra ätbara delar (med undantag av gåslever) av fjäderfä enligt nr 01.05, färska, kylda eller frysta
02.09Svinfett, inte innehållande magert kött, och fjäderfäfett (inte utsmälta eller på annat sätt extraherade), färska, kylda, frysta, saltade, i saltlake torkade eller rökta
ur 02.10Kött och andra ätbara djurdelar av häst, nötkreatur, tamsvin, får och fjäderfä (med undantag av gåslever), saltade, torkade eller rökta; ätbart mjöl av kött eller andra djurdelar
04.01Mjölk och grädde, inte koncentrerade och inte försatta med socker eller annat sötningsmedel
04.02Mjölk och grädde, koncentrerade eller försatta med socker eller annat sötningsmedel
04.03Kärnmjölk, filmjölk, gräddfil, yoghurt, kefir och annan fermenterad eller syrad mjölk och grädde, även koncentrerade, försatta med socker eller annat sötningsmedel, smaksatta eller innehållande frukt, bär, nötter eller kakao
04.04Vassle, även koncentrerad eller försatt med socker eller annat sötningsmedel; produkter bestående av naturliga mjölkbeståndsdelar, även försatta med socker eller annat sötningsmedel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
ur 04.05Smör och andra fetter och oljor framställda av mjölk
04.06Ost och ostmassa
ur 04.07Fjäderfäägg med skal, färska, konserverade eller kokta
04.08Fågelägg utan skal samt äggula, färska, torkade, ångkokta eller kokta i vatten, gjutna, frysta eller på annat sätt konserverade, även försatta med socker eller annat sötningsmedel
ur 07.01Potatis (med undantag av nyskördad potatis under tiden 6 juni-5 juli), färsk eller kyld
ur 07.09Sockermajs, färsk eller kyld
ur 07.10Sockermajs (även ångkokt eller kokt i vatten), fryst
ur 07.12Torkad potatis och sockermajs, hela, i bitar, skivade, krossade eller pulveriserade, men inte vidare beredda
ur 07.13Torkade, spritade baljväxtfrön av sådana slag som används för livsmedels- eller foderändamål, även skalade eller sönderdelade
ur 07.14Maniok- och arrowrot, färska eller torkade, hela eller i bitar och även i form av pelletar
10.01Vete samt blandsäd av vete och råg
10.02Råg
10.03Korn
10.04Havre
10.05Majs
10.07Sorghum
ur 10.08Spannmål, annan än bovete, kanariefrö och hirs
11.01Finmalet mjöl av vete eller av blandsäd av vete och råg
ur 11.02Finmalet mjöl av annan spannmål än vete, blandsäd av vete och råg, ris, bovete, kanariefrö och hirs
ur 11.03Krossgryn, grovt mjöl (inbegripet fingryn) och pelletar av annan spannmål än ris, bovete, kanariefrö och hirs
ur 11.04Spannmål, annan än ris, bovete, kanariefrö och hirs, bearbetad på annat sätt (t.ex. skalad, valsad, bearbetad till flingor eller pärlgryn, klippt eller gröpad), groddar av spannmål, hela, valsade, bearbetade till flingor eller malda
ur 11.05Mjöl, flingor, korn och pelletar av potatis
ur 11.06Mjöl av sago eller av rötter, stam- eller rotknölar enligt nr 07.14
11.07Malt, även rostat
ur 11.08Stärkelse
12.01Sojabönor, även sönderdelade
12.02Jordnötter, även skalade eller sönderdelade men inte rostade eller på annat sätt tillagade
12.03Kopra
12.05Rapsfrön och rybsfrön, även sönderdelade
12.06Solrosfrön, även sönderdelade
ur 12.07Andra oljeväxtfrön och oljehaltiga frukter (med undantag av ricinus-, hamp- och oiticicafrön samt bokollon), även sönderdelade
ur 12.08Mjöl av oljeväxtfrön eller oljehaltiga frukter (med undantag av mjöl av senaps-, lin-, ricinus-, hamp- och oiticicafrön samt av bokollon)
ur 12.12Sockerbetor, färska eller torkade, även malda
ur 12.14Lusernmjöl och annat grönmjöl, även i form av pelletar
ur 15.01Ister; annat svinfett och fjäderfäfett, utsmälta, även utpressade eller extraherade med lösningsmedel
ur 15.02Fetter av nötkreatur, andra oxdjur, får eller getter, råa eller utsmälta, även utpressade eller extraherade med lösningsmedel
15.03Solarstearin, isterolja, oleostearin, oleomargarin och talgolja, inte emulgerade, blandade eller på annat sätt beredda
ur 15.04Fetter och oljor av fisk eller havsdäggdjur samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade (med undantag av fiskleverolja)
15.06Andra animaliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
15.07Sojabönolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
15.08Jordnötsolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
15.09Olivolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
15.10Andra oljor erhållna enbart ur oliver samt fraktioner av sådana oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade, inbegripet blandningar av dessa oljor eller fraktioner med oljor eller fraktioner enligt nr 15.09
15.11Palmolja och fraktioner av denna olja, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
15.12Solrosolja, safflorolja och bomullsfröolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
15.13Kokosolja, palmkärnolja och babassuolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
15.14Rapsolja, rybsolja och senapsolja samt fraktioner av dessa oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
ur 15.15Andra vegetabiliska fetter och feta oljor (med undantag av jojoba-, kroton-, lin-, oiticica-, ricin- och tungolja samt fraktioner av dessa oljor) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, även raffinerade men inte kemiskt modifierade
ur 15.16Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, som helt eller delvis hydrerats, omförestrats (även internt) eller elaidiniserats, även raffinerade men inte vidare bearbetade med undantag av produkter med karaktär av konstgjorda vaxer
15.17Margarin; ätbara blandningar och beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, andra än ätbara fetter och oljor samt fraktioner av sådana fetter eller oljor enligt nr 15.16
ur 15.18Animaliska och vegetabiliska fetter och oljor (med undantag av lin-, oiticica, ricin- och tungolja samt fraktioner av dessa oljor) samt fraktioner av sådana fetter eller oljor, kokta, oxiderade, dehydratiserade, faktiserade, blåsta, polymeriserade genom upphettning i vakuum eller i inert gas eller på annat sätt kemiskt modifierade, med undantag av produkter enligt nr 15.16; oätliga blandningar eller beredningar av animaliska eller vegetabiliska fetter eller oljor eller av fraktioner av olika fetter eller oljor enligt detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
ur 16.01Korv (med undantag av gåsleverkorv) och liknande produkter av kött, andra djurdelar eller blod; beredningar av dessa produkter
ur 16.02Kött, andra djurdelar och blod, beredda eller konserverade på annat sätt (med undantag av gåsleverpastej)
ur 16.05Andra ryggradslösa vattendjur än kräftdjur och blötdjur, beredda eller konserverade
17.01Socker från sockerrör eller sockerbetor samt kemiskt ren sackaros, i fast form
ur 17.02Annat socker, inbegripet kemiskt ren laktos, maltos, glukos och fruktos, i fast form (med undantag av invertsocker); sirap och andra sockerlösningar utan tillsats av aromämnen eller färgämnen (med undantag av invertsocker); sockerkulör
17.03Melass erhållen vid utvinning eller raffinering av socker
ur 17.04Fondantmassor, mandelmassor, pastor och andra liknande halvfabrikat, inte innehållande kakao, i bulk
ur 18.06Glasspulver, glasspasta (glassmassa), puddingar och liknande efterrätter samt pulver, flingor, pastor och
flytande beredningar endast avsedda för framställning av pudding och annan liknande efterrätt eller dryck, innehållande kakao
ur 19.01Livsmedelsberedningar av mjöl, stärkelse eller maltextrakt, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 50 viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; livsmedelsberedningar av varor enligt nr 04.01-04.04, som inte innehåller kakaopulver eller innehåller mindre än 10 viktprocent kakaopulver, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
19.02Pastaprodukter, såsom spagetti, makaroner, nudlar, lasagne, gnocchi, ravioli och cannelloni, även kokta, fyllda (med kött eller andra födoämnen) eller på annat sätt beredda; couscous, även beredd
19.03Flingor, gryn o.d., framställda av stärkelse
ur 19.04Spannmål, annan än majs, i form av korn, förkokt eller på annat sätt beredd
ur 19.05Bakverk, även innehållande kakao (med undantag av kex, småkakor o.d., våfflor och rån (wafers))
ur 20.04,Potatis och produkter av ärter och bönor enligt nr 07.13,
ur 20.06beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, frysta
ur 20.05,Potatis och produkter av ärter och bönor enligt nr 07.13,
ur 20.06beredda eller konserverade på annat sätt än med ättika eller ättiksyra, inte frysta
ur 21.02Andra encelliga mikroorganismer än jäst, döda (med undantag av vacciner enligt nr 30.02)
ur 21.04Homogeniserade sammansatta livsmedelsberedningar, innehållande kött (inbegripet andra djurdelar)
21.05Glassvaror, även innehållande kakao
ur 21.06Livsmedelsberedningar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans (med undantag av konfektyrer)
23.02Kli, fodermjöl och andra återstoder, även i form av pelletar, erhållna vid siktning, malning eller annan bearbetning av spannmål eller baljväxter
23.03Återstoder från stärkelseframställning och liknande återstoder, betmassa, bagass och annat avfall från sockerframställning, drav, drank och annat avfall från bryggerier eller brännerier, även i form av pelletar
23.04Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av sojabönolja, även malda eller i form av pelletar
23.05Oljekakor och andra fasta återstoder från utvinning av jordnötsolja, även malda eller i form av pelletar
ur 23.06Oljekakor och andra fasta återstoder (med undantag av mandelkli) från utvinning av vegetabiliska fetter eller oljor, andra än de som omfattas av nr 23.04 eller 23.05, även malda eller i form av pelletar
23.08Vegetabiliska ämnen och vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och biprodukter av sådana slag som används vid utfodring av djur, inte nämnda eller inbegripa någon annanstans, även i form av pelletar
ur 23.09Beredningar av sådana slag som används vid utfodring av djur (med undantag av hundbröd samt sådana vitamin- och mineralfodermedel som inte innehåller torrmjölk)
25.10Naturliga kalciumfosfater, naturliga aluminiumkalciumfosfater och fosfatkrita
ur 28.08Salpetersyra
ur 28.09Fosforpentoxid och ortofosforsyra
28.14Ammoniak, vattenfri eller i vattenlösning
ur 28.34Kalium-, kalcium- och magnesiumnitrat
ur 28.35Kalium- eller kalciumpolyfosfater (inbegripet meta- och pyrofosfater), kaliumortofosfater och kalciumhydrogenortofosfat (dikalciumfosfat)
31.01Gödselmedel
-31.05
ur 35.02Äggalbumin
35.05Dextrin och annan modifierad stärkelse (t.ex. förklistrad eller örestrad stärkelse); lim och klister på basis av stärkelse, dextrin eller annan modifierad stärkelse
ur 35.07Enzympreparat innehållande födoämnen
ur 38.09Beredda glätt- och appreturmedel av sådana slag som används inom textil-, pappers- eller läderindustrin eller inom liknande industrier, på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter (med undantag av varor i detaljhandelsförpackningar vägande per styck högst 1 kg netto)
ur 38.23Tekniska enbasiska fettsyror (med undantag av olein, linoljefettsyra och andra fettsyror med ett jodtal av minst 170, ricinoljefettsyra, dehydratiserad ricinoljefettsyra, högraffinerad tallfettsyra och ullfettsyra); sura oljor från raffinering
ur 38.24Beredda bindemedel för gjutformar eller gjutkärnor på basis av stärkelse eller stärkelseprodukter

Ändringar

Lag (2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (2008:579)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:16, Prop. 1999/2000:140, Bet. 2000/01:NU4
CELEX-nr
31987R2658
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2008:591) om ändring i lagen (2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (1993:20)

Förarbeten
Rskr. 2007/08:237, Prop. 2007/08:135, Bet. 2007/08:NU14
Omfattning
ändr. författningsrubr., 1 §
CELEX-nr
31987R2658
Ikraftträder
2008-11-01