Förordning (2000:1059) om ränta på studielån för år 2001

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2000-11-23
Ändring införd
SFS 2000:1059
Ikraft
2001-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 8 kap. 2 § studiestödslagen (1973:349) respektive 4 kap. 1 § andra stycket studiestödslagen (1999:1395) skall betalas på studielån skall vara 3,1 procent för år 2001.

Ändringar

Förordning (2000:1059) om ränta på studielån för år 2001

Ikraftträder
2001-01-01