Förordning (2000:1156) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2001

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2000-11-23
Ändring införd
SFS 2000:1156 i lydelse enligt SFS 2001:90
Ikraft
2001-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG.
Antal axlarAvgift per årAvgift per månadAvgift per Avgift per veckadag
högst 3 axlar8 185 kronor818 kronor221 kronor 68 kronor
4 eller fler axlar13 216 kronor 1 321 kronor349 kronor 68 kronor
Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG.
Antal axlarAvgift per årAvgift per månadAvgift per Avgift per veckadag
högst 3 axlar7 247 kronor724 kronor196 kronor 68 kronor
4 eller fler axlar11 937 kronor 1 193 kronor315 kronor 68 kronor
Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse.
Antal axlarAvgift per årAvgift per månadAvgift per Avgift per veckadag
högst 3 axlar6 395 kronor639 kronor170 kronor 68 kronor
4 eller fler axlar10 658 kronor 1 065 kronor281 kronor 68 kronor
Avgift för inlösen av årsbevis tas ut med 213 kronor.
Förordning (2001:90).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2000:1156) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2001

Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:90) om ändring i förordningen (2000:1156) om fastställande av omräknade belopp för vägavgifter för år 2001

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001. Förordningen i sin äldre lydelse gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 april 2001.
Omfattning
ändr.
CELEX-nr
31999L0096
Ikraftträder
2001-04-01