Förordning (2000:1329) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2001

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2000-12-07
Ändring införd
SFS 2000:1329
Ikraft
2001-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd skall betalas på en skuld som avser återbetalningsskyldighet enligt samma lag skall vara 3,1 procent för år 2001.

Ändringar

Förordning (2000:1329) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2001

Ikraftträder
2001-01-01