Upphävd författning

Förordning (2000:1473) om en samverkansgrupp för Kiruna rymd- och miljöcampus

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2000-12-21
Ändring införd
SFS 2000:1473 i lydelse enligt SFS 2007:427
Ikraft
2001-02-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Det skall finnas en samverkansgrupp för Kiruna rymd- och miljöcampus med representanter för Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Institutet för rymdfysik.

[S2]Genom gruppen skall de två universiteten och institutet samverka i syfte att bygga upp en samlad organisation för högskoleutbildning och forskning inom rymd- och miljövetenskap i Kiruna. Förordning (2007:427).

2 §  Institutet för rymdfysik skall svara för samverkansgruppens kansliuppgifter.

3 §  Samverkansgruppen skall bestå av ordföranden och sex andra ledamöter.

[S2]Ordföranden skall utses av regeringen. Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Institutet för rymdfysik skall utse två ledamöter var. Alla ledamöter skall utses för två år.

[S3]För varje ledamot utom ordföranden får det utses en personlig ersättare. Ersättaren utses på samma sätt och för samma tid som ledamoten.

[S4]Samverkansgruppen skall utse vice ordförande inom sig.

Ändringar

Förordning (2000:1473) om en samverkansgrupp för Kiruna rymnd- och miljöcampus

Ikraftträder
2001-02-01

Förordning (2007:427) om ändring i förordningen (2000:1473) om en samverkansgrupp för Kiruna rymd- och miljöcampus

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2007-07-01

Förordning (2007:1292) om upphävande av förordningen (2000:1473) om en samverkansgrupp för Kiruna rymd- och miljöcampus

Omfattning
upph.