Förordning (2000:151) om marktjänster på flygplatser

Departement
Näringsdepartementet RST
Utfärdad
2000-04-06
Ändring införd
SFS 2000:151 i lydelse enligt SFS 2010:787
Ikraft
2000-05-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  I denna förordning lämnas närmare föreskrifter om tillämpningen av lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser.

Statistiska uppgifter

2 §  Transportstyrelsen ska senast den 1 juli varje år till Europeiska kommissionen översända uppgifter om vilka flygplatser som står öppna för kommersiell lufttrafik och vilka som når upp till de tröskelvärden som anges i 6 § lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser. Förordning (2010:787).

Kompletterande regel om ledningsenhet vid en flygplats

3 §  Med ledningsenhet vid en flygplats avses chefen för flygplatsen, om inte annat beslutas av flygplatsens ägare eller av den som driver flygplatsen. Ett sådant beslut skall skriftligen meddelas Transportstyrelsen. Förordning (2008:1135).

Kontroll av åtskillnad i bokföringen

4 §  Om det intyg som avses i 19 § lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser visar att bestämmelserna i 18 § samma lag inte har följts, skall Transportstyrelsen anmäla förhållandet och översända intyget samt eventuella andra upplysningar till Konkurrensverket. Förordning (2008:1135).

5 § Har upphävts genom förordning (2004:1130).
6 § Har upphävts genom förordning (2004:1130).
7 § Har upphävts genom förordning (2004:1130).

Ändringar

Förordning (2000:151) om marktjänster på flygplatser

Tryckt format (PDF)

CELEX-nr
396L0067
Ikraftträder
2000-05-01

Förordning (2004:1130) om ändring i förordningen (2000:151) om marktjänster på flygplatser

Tryckt format (PDF)

Omfattning
upph. 5, 6, 7 §§, rubr. närmast före 5 §; ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2008:1135) om ändring i förordningen (2000:151) om marktjänster på flygplatser

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:787) om ändring i förordningen (2000:151) om marktjänster på flygplatser

Tryckt format (PDF)

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2010-08-01