Inaktuell version

Förordning (2000:20) om undantag från vissa bestämmelser i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion m.m.

Version: 2001:831

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2000-01-20
Ändring införd
SFS 2000:20 i lydelse enligt SFS 2001:831
Ikraft
2000-03-01
Tidsbegränsad
2003-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Hovrätten får besluta om avvikelse från vad som sägs i 10- 13 §§ förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion om det är påkallat av organisatoriska skäl.

2 §  Hovrätten får förordna annan ledamot än rotelinnehavare att på eget ansvar fullgöra sådana uppgifter som enligt förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion ankommer på rotelinnehavare, om det är påkallat av organisatoriska skäl.

3 §  Hovrätten meddelar i sin arbetsordning närmare föreskrifter om undantag enligt denna förordning.

Ändringar

Förordning (2000:20) om undantag från vissa bestämmelser i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion m.m.

Ikraftträder
2000-03-01

Förordning (2001:831) om fortsatt giltighet av förordningen (2000:20) om undantag från vissa bestämmelser i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion m.m.

Omfattning
forts. giltighet
Ikraftträder
2002-03-01

Förordning (2002:923) om fortsatt giltighet av förordningen (2000:20) om undantag från vissa bestämmelser i förordningen (1996:379) med hovrättsinstruktion m.m.

Omfattning
forts.giltighet
Ikraftträder
2003-01-01