Upphävd författning

Hemförsäljningsförordning (2000:275)

Version: 2005:140

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
2000-05-11
Ändring införd
SFS 2000:275 i lydelse enligt SFS 2005:140
Ikraft
2000-06-01
Upphäver
Hemförsäljningsförordning (1981:1362)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Formulär till handlingar och blanketter som avses i 4 kap. 3 § distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) fastställs av Konsumentverket. Förordning (2005:140).

Ändringar

Hemförsäljningsförordning (2000:275)

Ikraftträder
2000-06-01

Förordning (2005:140) om ändring i hemförsäljningsförordningen (2000:275)

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2005-04-01

Ändring, SFS 2014:19

Omfattning
upph.