Förordning (2000:4) om ansökan om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder inom jordbruket m.m.

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2000-01-13
Ändring införd
SFS 2000:4 i lydelse enligt SFS 2000:136
Ikraft
2000-02-01
Tidsbegränsad
2000-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om ansökan om stöd och ansökan om utbetalning av stöd samt om kontroll av stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder enligt det förslag till miljö- och landsbygdsprogram som regeringen den 2 december 1999 har beslutat överlämna till Europeiska gemenskapernas kommission enligt rådets förordning (EG) nr 1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av vissa förordningar1.

[S2]Jordbruksverket får efter samråd med länsstyrelsen meddela föreskrifter om länsstyrelsens handläggning av stödärenden och om det underlag som krävs för utbetalning av stöd.

2 §  I fråga om sådant stöd som avses i 1 § utövar Jordbruksverket den centrala tillsynen och kontrollen.

[S2]Länsstyrelsen utövar den närmare tillsynen och kontrollen inom länet.

[S3]Jordbruksverket får föreskriva att det skall tas ut en avgift för tillsynen samt bestämma avgiftens storlek. Förordning (2000:136).

Ändringar

Förordning (2000:4) om ansökan om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder inom jordbruket m.m.

CELEX-nr
399R1257
Ikraftträder
2000-02-01

Förordning (2000:136) om ändring i förordningen (2000:4) om ansökan om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder inom jordbruket m.m.

Omfattning
ny 2 §
Ikraftträder
2000-05-01