Lag (2000:542) om allmän fastighetstaxering av småhusenheter år 2003

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2000-06-15
Ändring införd
SFS 2000:542
Ikraft
2000-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Allmän fastighetstaxering av småhusenheter som enligt 1 kap. 7 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall ske år 2002 skall istället ske år 2003.

Ändringar

Lag (2000:542) om allmän fastighetstaxering av småhusenheter år 2003

Förarbeten
Rskr. 1999/2000:261, Prop. 1999/2000:100, Bet. 1999/2000:FiU20
Ikraftträder
2000-07-01