Inaktuell version

Förordning (2000:650) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Version: 2001:915

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2000-06-29
Ändring införd
SFS 2000 i lydelse enligt SFS 2001:915
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  Finansinspektionen får meddela föreskrifter om

  1. vad en redogörelse enligt 4 § lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag skall innehålla, och
  2. beräkning av premieindex eller skadeindex i försäkringsbolag som har fått tillstånd enligt 8 § andra stycket samma lag.

2 §  Finansinspektionen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag.

3 § Har upphävts genom förordning (2001:915).

Ändringar

Förordning (2000:650) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Ikraftträder
2000-08-01

Förordning (2001:915) om ändring i förordningen (2000:650) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Omfattning
upph. 3 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2011:260) om ändring i förordningen (2000:650) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-04-01