Upphävd författning

Förordning (2000:669) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Departement
Finansdepartementet V
Utfärdad
2000-07-06
Ändring införd
SFS 2000 i lydelse enligt SFS 2001:919
Upphäver
Förordning (1994:2024) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Finansinspektionen skall meddela föreskrifter om

 1. villkor för att räkna in poster i kapitalbasen och räkna av poster från densamma enligt 2 kap. 6 § respektive 7 § lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag, omfattningen av dessa poster och hur kapitalbasen i övrigt skall beräknas enligt samma paragrafer,
 2. vilka poster som får räknas in i kapitalbasen enligt 2 kap. 8 § samma lag och omfattningen av dessa samt vilka icke likvida tillgångar som skall räknas av från kapitalbasen enligt samma paragraf,
 3. beräkning av kapitalkraven enligt 3 kap.1 och 2 §§ samma lag,
 4. vilka poster som skall ingå i handelslagret enligt 4 kap. 1 § samma lag och omfattningen av dessa,
 5. beräkning av kapitalkraven enligt 4 kap.2-7 §§ samma lag,
 6. hur exponeringarna skall värderas vid beräkningen av ett instituts exponeringar enligt 5 kap.1 och 3 §§ samma lag,
 7. hur konsolidering skall ske och hur kapitalbasen skall beräknas enligt 6 kap.6-9 §§ samma lag,
 8. innehållet, utformningen och omfattningen av den redovisning eller information som skall lämnas enligt 7 kap. 5 § samma lag,
 9. omfattningen och fullgörandet av rapporteringsskyldigheten enligt 7 kap. 11 § samma lag.

2 §  Finansinspektionen får meddela de föreskrifter som behövs om

 1. villkoren för att beräkna kapitalkravet enligt undantagsregeln i 2 kap. 4 § lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag,
 2. beräkning av kapitalkravet enligt 2 kap. 5 § första stycket samma lag.

3 §  Finansinspektionen får meddela sådana föreskrifter och fatta sådana beslut som avses i

 1. 3 kap. 1 § första stycket A 4-6, B 2, 4-6 samt C 2 lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag,
 2. 4 kap. 2 § andra stycket A 2-4 och B 2-5 samma lag,
 3. 4 kap. 6 § andra stycket A 2-4 och B 3-7 samt tredje stycket samma lag,
 4. 4 kap. 8 § samma lag,
 5. 4 kap. 9 § samma lag,
 6. 5 kap. 4 § tredje stycket samma lag,
 7. 5 kap. 6 § samma lag,
 8. 6 kap. 2 § samma lag, samt
 9. 7 kap. 6 § samma lag.

4 § Har upphävts genom förordning (2001:919).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2000:669) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000, då förordningen (1994:2024) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag skall upphöra att gälla.
Ikraftträder
2000-08-01

Förordning (2001:919) om ändring i förordningen (2000:669) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Omfattning
upph. 4 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2005:544) om ändring i förordningen (2000:669) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:734) om ändring i förordningen (2000:669) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Omfattning
ändr. 2 §
CELEX-nr
32002R1606
Ikraftträder
2005-11-01

Förordning (2006:628) om ändring i förordningen (2000:669) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag

Omfattning
ändr. 1 §
CELEX-nr
32005L0001
Ikraftträder
2006-07-01

Ändring, SFS 2006:1533

Omfattning
upph.