Upphävd författning

Tillkännagivande (2000:727) av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2000-08-24
Ändring införd
SFS 2000:727
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Främmande stater är, i den utsträckning som anges nedan, anslutna till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete.
 1. Till den i Paris den 13 december 1957 dagtecknade europeiska utlämningskonventionen (SÖ 1959:65 och 1967:46) är följande utomnordiska stater anslutna: Albanien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Grekland, Irland, Israel, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien (FYROM), Malta, Moldova, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Ryska federationen, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike.
 2. Till det i Strasbourg den 15 oktober 1975 dagtecknade tilläggsprotokollet (SÖ 1976:27) till 1957 års europeiska utlämningskonvention är följande utomnordiska stater anslutna: Albanien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien (FYROM), Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Ryska federationen, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Ukraina och Ungern.
 3. Till det i Strasbourg den 17 mars 1978 dagtecknade andra tilläggsprotokollet (SÖ 1979:13) till 1957 års europeiska utlämningskonvention är följande utomnordiska stater anslutna: Albanien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien (FYROM), Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Ryska federationen, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike.
 4. Till den i Strasbourg den 20 april 1959 dagtecknade europeiska konventionen (SÖ 1968:15, 1977:88 och 1992:4) om inbördes rättshjälp i brottmål är följande främmande stater anslutna: Albanien, Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Georgien, Grekland, Irland, Island, Israel, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien (FYROM), Malta, Moldova, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryska federationen, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike.
 5. Till det i Strasbourg den 17 mars 1978 dagtecknade tilläggsprotokollet (SÖ 1979:12) till 1959 års europeiska konvention om inbördes rättshjälp i brottmål är följande främmande stater anslutna: Albanien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien (FYROM), Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryska federationen, Slovakien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern och Österrike.
 6. I fråga om den i Strasbourg den 30 november 1964 dagtecknade europeiska konventionen (SÖ 1979:4) rörande övervakning av villkorligt dömda eller villkorligt frigivna personer, se 1 § förordningen (1979:163) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet.
 7. Till det i Strasbourg den 15 mars 1978 dagtecknade tilläggsprotokollet (SÖ 1981:6) till 1968 års europeiska konvention angående upplysningar om innehållet i utländsk rätt är följande främmande stater anslutna: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Georgien, Grekland, Island, Italien, Lettland, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Tyskland, Ukraina, Ungern, Vitryssland och Österrike.
 8. I fråga om den i Haag den 28 maj 1970 dagtecknade europeiska konventionen (SÖ 1973:55, 1972:260, 1972:261 och 1972:812) om brottmålsdoms internationella rättsverkningar, se 1 § förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom.
 9. I fråga om den i Strasbourg den 15 maj 1972 dagtecknade europeiska konventionen (SÖ 1976:21) om överförande av lagföring i brottmål, se 1 § förordningen (1978:108) om internationellt samarbete rörande lagföring för brott.
 10. Till den i Strasbourg den 27 januari 1977 dagtecknade europeiska konventionen (SÖ 1977:12) om bekämpande av terrorism är följande främmande stater anslutna: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike.
 11. I fråga om den i Strasbourg den 21 mars 1983 dagtecknade konventionen (SÖ 1985:1) om överförande av dömda personer, se 13 § förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom.
 12. I fråga om den i Wien den 20 december 1988 dagtecknade konventionen (SÖ 1991:41) om bekämpande av illegal handel med narkotika och psykotropa ämnen, se under 21 b § förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom samt bilagan till denna förordning.
 13. I fråga om den i Strasbourg den 8 november 1990 dagtecknade konventionen (SÖ 1996:19) om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott, se under 21 c § förordningen (1977:178) med vissa bestämmelser om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom samt bilagan till denna förordning.

Ändringar

Tillkännagivande (2000:727) av andra staters anslutning till vissa konventioner om straffrättsligt samarbete

Ändring, SFS 2001:6

Omfattning
upph.