Upphävd författning

Förordning (2001:1254) om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör

Departement
Näringsdepartementet
Utfärdad
2001-12-13
Ändring införd
SFS 2001:1254
Ikraft
2002-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Förordningen gäller sådana förkopplingsdon till lysrörsbelysning (förkopplingsdon) som avses i 1 § lagen (2001:1253) om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör.

[S2]Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/55/EG av den 18 september 2000 om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör.

2 §  Elsäkerhetsverket skall ha tillsyn över att lagen (2001:1253) om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen eller denna förordning följs.

3 §  Elsäkerhetsverket får meddela föreskrifter om

  1. definition och indelning i kategorier av förkopplingsdon,
  2. den maximalt tillförda effekt för kretsar förkopplingsdon - lampor som skall gälla för olika kategorier av förkopplingsdon,
  3. hur den maximalt tillförda effekten skall beräknas,
  4. CE-märkning enligt 6 § lagen (2001:1253) om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör, och
  5. avgifter enligt 11 § lagen om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör.

Ändringar

Förordning (2001:1254) om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör

CELEX-nr
32000L0055
Ikraftträder
2002-01-01

Ändring, SFS 2008:142

Omfattning
upph.