Förordning (2001:127) om sommartid

Departement
Infrastrukturdepartementet RST
Utfärdad
2001-03-08
Ändring införd
SFS 2001:127
Ikraft
2001-11-01
Upphäver
Förordning (1997:701) om sommartid
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Sommartid skall gälla i landet under viss period varje år.

[S2]Sommartid innebär att normaltiden ökas med en timme. Bestämmelser om normaltid finns i förordningen (1979:988) om svensk normaltid.

2 §  Sommartiden börjar klockan 02.00 normaltid den sista söndagen i mars. Tiden anges då som klockan 03.00 sommartid.

[S2]Sommartiden upphör klockan 03.00 sommartid den sista söndagen i oktober. Tiden anges då som klockan 02.00 normaltid.

Ändringar

Förordning (2001:127) om sommartid

CELEX-nr
32000L0084
Ikraftträder
2001-11-01