Upphävd författning

Förordning (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m.

Departement
Näringsdepartementet RS N
Utfärdad
2001-05-31
Ändring införd
SFS 2001:350 i lydelse enligt SFS 2016:1165
Ikraft
2001-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Syfte och förutsättningar för stöd

1 §  För att främja utbyggnad av infrastruktur för informationsteknik (IT) som prioriteras av regional- och näringspolitiska skäl får stöd lämnas till en kommun för projekt för att anlägga, förvärva eller hyra orts- och områdessammanbindande telenät.

[S2]Stöd enligt denna förordning får lämnas under de förutsättningar som anges i 4-6 §§.

2 §  Med telenät avses i denna förordning orts- och områdessammanbindande telenät som är avsedda att till rikstäckande allmänt tillgängliga telenät ansluta i huvudsak sådana lokala allmänt tillgängliga telenät som avses i förordningen (2000:1469) om stöd till kommuner för anläggande av lokala telenät.

3 §  I län med ett regionalt självstyrelseorgan skall vad som sägs om länsstyrelsen i 4, 9 och 11-19 §§ i stället gälla det regionala självstyrelseorganet. I Gotlands län och Kalmar län skall vad som sägs om länsstyrelsen i dessa bestämmelser i stället gälla samverkansorganet. Förordning (2002:859).

4 §  Stöd får lämnas endast om kommunen har upprättat ett av länsstyrelsen godkänt IT-infrastrukturprogram enligt 2 § förordningen (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram.

5 §  Stöd får lämnas i områden där utbyggnad inte bedöms komma till stånd på marknadsmässig grund inom fem år från det att ett IT-infrastrukturprogram har upprättats och godkänts. Stödet får endast lämnas för projekt som omfattas av IT- infrastrukturprogrammet för att anlägga, förvärva eller under minst fem år hyra telenät.

[S2]Stödet skall avse stödberättigande åtgärder som har utförts under perioden 1 januari 2001-31 december 2007. Förordning (2006:1462).

6 §  Som ytterligare villkor för stöd gäller att kommunen upphandlar tillhandahållandet av telenät. Vid upphandlingen ska principerna i 4 kap. 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling tillämpas. Om upphandlingen inte medfört skäliga anbud, får nätet dock tillhandahållas av kommunen. Förordning (2016:1165).

Underlag för stöd och stödets storlek

7 §  I det stödberättigande underlaget får det ingå kostnader för projektering, material, arbete, maskinhyra, dokumentering samt liknande kostnader som är nödvändiga för att anlägga nätet. Även kostnader för att förvärva eller hyra telenät får ingå i underlaget. Kostnader för utnyttjande av mark får dock inte ingå i underlaget.

8 §  Det stödbelopp som får lämnas till varje kommun anges i kolumn 1 i bilaga 1. Stöd får lämnas med högst den andel av det stödberättigande underlag som anges i kolumn 2 i bilaga 1.

9 §  Länsstyrelsen får inom ramen för de belopp som anges i bilaga 2 lämna ytterligare stöd till kommuner om det finns särskilda skäl.

10 §  Kommunen skall svara för att minst fem procent av det stödberättigande underlaget medfinansieras. Kravet på medfinansiering får inte överstiga fem procent av det stödberättigande underlag som ger den andel stöd som anges i kolumn 2 i bilaga 1.

11 §  Under förutsättning att det totala stödutrymmet i länet inte överskrids, får länsstyrelsen efter samråd med de berörda kommunerna omfördela utrymmet för stöd mellan kommunerna på annat sätt än vad som anges i kolumn 1 i bilaga 1 med hänsyn till de ansökningar som kommit in, hur pengarna har fördelats till kommunerna och till hur den marknadsmässiga utbyggnaden har skett.

12 §  Om det finns särskilda skäl kan länsstyrelsen frångå den andel stöd som anges i bilaga 1 liksom andelen medfinansiering.

Ansökan och beslut

13 §  En ansökan om stöd skall ges in till länsstyrelsen i det län där kommunen är belägen. Ansökan skall innehålla en beskrivning av det projekt som ansökan avser och det kommunala IT-infrastrukturprogrammet.

14 §  Efter ansökan lämnar länsstyrelsen förhandsbesked om ett visst projekt är av sådan art att stöd kan lämnas. Kan stöd endast lämnas för en del av projektet, skall det framgå av förhandsbeskedet. Om ansökan om stöd görs inom ett år från dagen för beskedet och de förhållanden som låg till grund för beskedet inte har ändrats, är förhandsbeskedet bindande för frågan om projektet är av sådan art att stöd kan lämnas för det.

15 §  Länsstyrelsen skall besluta om stödets storlek sedan kostnaden för projektet fastställts. Stöd skall betalas ut med hälften av det beviljade beloppet när beslut om stödets storlek har fattats och resterande del när kommunen underrättat länsstyrelsen om att projektet är färdigt och slutredovisning godkänts av länsstyrelsen.

Återkrav

16 §  Länsstyrelsen kan återkräva stödet eller en del av det under en tid av fem år från den dag stödets storlek bestämts slutligt om

  1. kommunen genom oriktiga eller ofullständiga uppgifter har föranlett att stödet beviljades,
  2. kommunen på annat sätt orsakat att stödet beviljats med för högt belopp,
  3. stödet använts för något annat än som avsetts,
  4. kommunen dröjt med genomförandet av projektet så att stödet upphört att gälla.

Tillsyn och uppföljning

17 §  Länsstyrelsen skall utöva tillsyn över att beviljade stöd utnyttjas för avsett ändamål och överensstämmer med föreskrivna villkor. Länsstyrelsen skall också svara för uppföljningen av ärendena.

18 §  Länsstyrelsen skall vid domstolar och andra myndigheter bevaka statens rätt mot stödmottagaren. Länsstyrelsen får då efterskänka statens rätt.

19 §  Länsstyrelsens beslut om stöd enligt denna förordning får inte överklagas.

Bilaga 1

Beräknat maximistöd per kommun
Kommun nrKommunnamnKolumn 1 Maximalt stödbelopp per kommun underlagKolumn 2 Stödet som andel av stödberättigande
114Upplands-Väsby0 kr0 %
115Vallentuna4 448 733 kr33 %
117Österåker4 798 811 kr33 %
120Värmdö15 352 248 kr56 %
123Järfälla0 kr0 %
125Ekerö10 576 380 kr55 %
126Huddinge0 kr0 %
127Botkyrka0 kr0 %
128Salem0 kr0 %
136Haninge0 kr0 %
138Tyresö0 kr0 %
139Upplands-Bro1 576 474 kr33 %
140Nykvarn1 329 558 kr33 %
160Täby0 kr0 %
162Danderyd0 kr0 %
163Sollentuna0 kr0 %
180Stockholm0 kr0 %
181Södertälje0 kr0 %
182Nacka0 kr0 %
183Sundbyberg0 kr0 %
184Solna0 kr0 %
186Lidingö0 kr0 %
187Vaxholm2 275 667 kr39 %
188Norrtälje24 544 520 kr54 %
191Sigtuna1 274 367 kr33 %
192Nynäshamn6 225 755 kr40 %
305Håbo1 807 105 kr33 %
319Älvkarleby2 843 460 kr44 %
360Tierp12 670 991 kr62 %
380Uppsala4 071 300 kr33 %
381Enköping7 224 648 kr33 %
382Östhammar8 976 482 kr51 %
428Vingåker4 539 220 kr55 %
461Gnesta2 966 998 kr43 %
480Nyköping8 879 416 kr33 %
481Oxelösund0 kr0 %
482Flen5 835 648 kr47 %
483Katrineholm6 416 999 kr33 %
484Eskilstuna0 kr0 %
486Strängnäs8 199 396 kr41 %
488Trosa2 872 420 kr42 %
509Ödeshög1 597 090 kr41 %
512Ydre2 852 846 kr63 %
513Kinda6 571 341 kr62 %
560Boxholm1 667 523 kr44 %
561Åtvidaberg3 627 847 kr43 %
562Finspång7 312 409 kr46 %
563Valdemarsvik5 602 129 kr63 %
580Linköping1 610 166 kr33 %
581Norrköping5 719 971 kr33 %
582Söderköping2 822 282 kr34 %
583Motala5 699 756 kr33 %
584Vadstena1 445 876 kr33 %
586Mjölby2 676 604 kr33 %
604Aneby4 063 278 kr60 %
617Gnosjö4 033 116 kr50 %
642Mullsjö542 926 kr33 %
643Habo2 676 203 kr41 %
662Gislaved2 189 992 kr33 %
665Vaggeryd3 120 779 kr38 %
680Jönköping0 kr0 %
682Nässjö5 631 329 kr33 %
683Värnamo7 775 436 kr38 %
684Sävsjö3 185 998 kr42 %
685Vetlanda11 682 607 kr52 %
686Eksjö5 571 966 kr45 %
687Tranås1 358 517 kr33 %
760Uppvidinge8 501 181 kr68 %
761Lessebo1 187 489 kr33 %
763Tingsryd5 358 743 kr50 %
764Alvesta5 884 903 kr44 %
765Älmhult6 003 146 kr49 %
767Markaryd3 762 535 kr49 %
780Växjö6 185 565 kr33 %
781Ljungby9 613 345 kr47 %
821Högsby5 582 796 kr68 %
834Torsås3 983 059 kr57 %
840Mörbylånga8 802 727 kr62 %
860Hultsfred5 544 531 kr48 %
861Mönsterås6 272 042 kr54 %
862Emmaboda4 985 321 kr56 %
880Kalmar5 190 683 kr33 %
881Nybro8 333 282 kr51 %
882Oskarshamn7 091 885 kr40 %
883Västervik12 557 400 kr45 %
884Vimmerby6 957 437 kr52 %
885Borgholm10 999 056 kr71 %
980Gotland28 901 803 kr56 %
1060Olofström1 920 776 kr33 %
1080Karlskrona11 222 708 kr33 %
1081Ronneby7 879 159 kr41 %
1082Karlshamn4 020 922 kr33 %
1083Sölvesborg7 219 514 kr52 %
1214Svalöv3 641 404 kr42 %
1230Staffanstorp503 377 kr33 %
1231Burlöv0 kr0 %
1233Vellinge1 502 591 kr33 %
1256Östra Göinge4 668 454 kr45 %
1257Örkelljunga3 039 918 kr45 %
1260Bjuv395 241 kr33 %
1261Kävlinge1 799 725 kr33 %
1262Lomma0 kr0 %
1263Svedala2 116 832 kr33 %
1264Skurup2 500 522 kr33 %
1265Sjöbo6 174 736 kr48 %
1266Hörby3 880 618 kr41 %
1267Höör3 994 209 kr42 %
1270Tomelilla2 408 992 kr33 %
1272Bromölla1 996 262 kr33 %
1273Osby2 303 824 kr33 %
1275Perstorp829 389 kr33 %
1276Klippan5 322 885 kr46 %
1277Åstorp0 kr0 %
1278Båstad4 364 182 kr43 %
1280Malmö0 kr0 %
1281Lund0 kr0 %
1282Landskrona140 946 kr33 %
1283Helsingborg0 kr0 %
1284Höganäs336 601 kr33 %
1285Eslöv3 165 381 kr33 %
1286Ystad4 018 837 kr33 %
1287Trelleborg5 449 150 kr33 %
1290Kristianstad13 819 895 kr33 %
1291Simrishamn8 290 766 kr52 %
1292Ängelholm3 906 048 kr33 %
1293Hässleholm9 228 131 kr33 %
1315Hylte6 045 903 kr59 %
1380Halmstad756 871 kr33 %
1381Laholm8 232 687 kr48 %
1382Falkenberg10 909 692 kr41 %
1383Varberg11 231 853 kr35 %
1384Kungsbacka9 800 096 kr33 %
1401Härryda5 311 173 kr33 %
1402Partille0 kr0 %
1407Öckerö1 268 912 kr33 %
1415Stenungsund3 565 596 kr33 %
1419Tjörn7 013 591 kr54 %
1421Orust7 338 721 kr55 %
1427Sotenäs2 284 411 kr37 %
1430Munkedal3 170 194 kr43 %
1435Tanum10 303 794 kr68 %
1438Dals-Ed1 153 155 kr37 %
1439Färgelanda4 429 962 kr61 %
1440Ale2 383 241 kr33 %
1441Lerum2 656 068 kr33 %
1442Vårgårda2 773 028 kr39 %
1443Bollebygd1 721 992 kr35 %
1444Grästorp326 734 kr33 %
1445Essunga2 259 382 kr49 %
1446Karlsborg1 532 834 kr35 %
1447Gullspång2 342 891 kr50 %
1452Tranemo7 325 244 kr60 %
1460Bengtsfors6 562 116 kr60 %
1461Mellerud4 239 280 kr51 %
1462Lilla Edet3 246 323 kr39 %
1463Mark8 699 324 kr40 %
1465Svenljunga6 775 339 kr61 %
1466Herrljunga1 438 015 kr33 %
1470Vara6 070 691 kr48 %
1471Götene4 092 639 kr44 %
1472Tibro834 042 kr33 %
1473Töreboda3 727 720 kr49 %
1480Göteborg0 kr0 %
1481Mölndal0 kr0 %
1482Kungälv5 662 293 kr33 %
1484Lysekil2 272 618 kr33 %
1485Uddevalla3 451 524 kr33 %
1486Strömstad6 004 911 kr58 %
1487Vänersborg2 138 331 kr33 %
1488Trollhättan0 kr0 %
1489Alingsås5 595 150 kr33 %
1490Borås416 419 kr33 %
1491Ulricehamn9 910 558 kr53 %
1492Åmål4 573 956 kr47 %
1493Mariestad5 108 939 kr35 %
1494Lidköping6 226 798 kr33 %
1495Skara1 241 317 kr33 %
1496Skövde1 777 584 kr33 %
1497Hjo1 345 281 kr33 %
1498Tidaholm2 239 167 kr33 %
1499Falköping6 728 010 kr35 %
1715Kil2 496 110 kr34 %
1730Eda5 077 253 kr59 %
1737Torsby17 047 286 kr75 %
1760Storfors3 147 412 kr62 %
1761Hammarö0 kr0 %
1762Munkfors1 053 122 kr39 %
1763Forshaga3 607 872 kr44 %
1764Grums4 821 994 kr55 %
1765Årjäng8 132 653 kr68 %
1766Sunne7 858 543 kr59 %
1780Karlstad1 269 875 kr33 %
1781Kristinehamn3 163 697 kr33 %
1782Filipstad7 392 387 kr61 %
1783Hagfors9 439 910 kr62 %
1784Arvika10 776 367 kr51 %
1785Säffle3 176 050 kr33 %
1814Lekeberg2 705 643 kr49 %
1860Laxå2 779 124 kr51 %
1861Hallsberg3 340 500 kr35 %
1862Degerfors1 409 056 kr33 %
1863Hällefors2 992 107 kr48 %
1864Ljusnarsberg3 384 942 kr60 %
1880Örebro2 394 472 kr33 %
1881Kumla1 164 466 kr33 %
1882Askersund8 662 824 kr65 %
1883Karlskoga981 165 kr33 %
1884Nora2 741 341 kr40 %
1885Lindesberg7 835 279 kr45 %
1904Skinnskatteberg 5 091 612 kr72 %
1907Surahammar619 214 kr33 %
1917Heby7 413 967 kr58 %
1960Kungsör1 398 547 kr33 %
1961Hallstahammar182 900 kr33 %
1962Norberg2 532 209 kr51 %
1980Västerås0 kr0 %
1981Sala6 650 357 kr44 %
1982Fagersta1 343 917 kr33 %
1983Köping1 266 987 kr33 %
1984Arboga806 286 kr33 %
2021Vansbro6 806 946 kr70 %
2023Malung-Sälen16 650 133 kr79 %
2026Gagnef6 951 341 kr63 %
2029Leksand5 734 812 kr48 %
2031Rättvik9 365 386 kr68 %
2034Orsa1 538 851 kr35 %
2039Älvdalen11 617 612 kr79 %
2061Smedjebacken7 625 586 kr62 %
2062Mora11 217 735 kr58 %
2080Falun14 151 683 kr39 %
2081Borlänge3 564 554 kr33 %
2082Säter4 961 817 kr52 %
2083Hedemora6 352 101 kr50 %
2084Avesta4 510 743 kr33 %
2085Ludvika8 360 396 kr44 %
2101Ockelbo5 865 489 kr70 %
2104Hofors2 186 703 kr34 %
2121Ovanåker5 240 098 kr51 %
2132Nordanstig11 865 266 kr74 %
2161Ljusdal17 005 812 kr68 %
2180Gävle6 964 497 kr33 %
2181Sandviken3 711 997 kr33 %
2182Söderhamn10 395 565 kr48 %
2183Bollnäs9 194 599 kr46 %
2184Hudiksvall15 992 961 kr52 %
2260Ånge12 755 542 kr74 %
2262Timrå4 868 201 kr40 %
2280Härnösand5 416 421 kr34 %
2281Sundsvall12 884 054 kr33 %
2282Kramfors14 449 778 kr62 %
2283Sollefteå18 091 824 kr67 %
2284Örnsköldsvik28 344 598 kr56 %
2303Ragunda12 359 407 kr83 %
2305Bräcke15 250 066 kr83 %
2309Krokom17 991 068 kr76 %
2313Strömsund25 753 660 kr82 %
2321Åre19 258 627 kr83 %
2326Berg13 942 348 kr81 %
2361Härjedalen26 757 720 kr85 %
2380Östersund9 041 059 kr33 %
2401Nordmaling9 518 365 kr75 %
2403Bjurholm5 524 604 kr83 %
2404Vindeln11 180 454 kr82 %
2409Robertsfors9 114 058 kr76 %
2417Norsjö10 207 123 kr84 %
2418Malå7 516 936 kr83 %
2421Storuman19 337 606 kr87 %
2422Sorsele10 603 602 kr89 %
2425Dorotea8 616 582 kr86 %
2460Vännäs4 206 950 kr55 %
2462Vilhelmina18 777 699 kr85 %
2463Åsele4 092 157 kr73 %
2480Umeå15 357 622 kr33 %
2481Lycksele17 826 217 kr77 %
2482Skellefteå32 948 155 kr53 %
2505Arvidsjaur9 910 237 kr77 %
2506Arjeplog7 639 697 kr85 %
2510Jokkmokk13 110 465 kr84 %
2513Överkalix8 830 408 kr84 %
2514Kalix13 884 150 kr66 %
2518Övertorneå12 849 494 kr85 %
2521Pajala23 572 100 kr89 %
2523Gällivare16 481 578 kr67 %
2560Älvsbyn9 562 004 kr73 %
2580Luleå12 331 663 kr33 %
2581Piteå11 878 904 kr42 %
2582Boden12 574 166 kr52 %
2583Haparanda6 893 182 kr62 %
2584Kiruna33 477 443 kr77 %
Riket1 750 000 000 kr
Förordning (2007:1104).

Bilaga 2

Stöd till kommuner som fördelas av länsstyrelsen

Län/region Belopp i kronor
Stockholm 6 205 800
Uppsala 3 222 600
Södermanland 3 403 800
Östergötland 4 217 400
Jönköping 4 443 000
Kronoberg 3 985 200
Kalmar 7 397 400
Gotland 2 477 400
Blekinge 2 765 400
Skåne 8 554 200
Halland 4 026 600
Västra Götaland 15 388 800
Värmland 7 582 200
Örebro 3 462 000
Västmanland 2 340 600
Dalarna 10 235 400
Gävleborg 7 579 200
Västernorrland 8 298 000
Jämtland 12 030 600
Västerbotten 15 842 400
Norrbotten 16 542 000
Summa 150 000 000

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001. Förordningen får dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2001.
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:1275) om ändring i förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m.

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:649) om ändring i förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m.

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2002-08-01

Förordning (2002:859) om ändring i förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m.

Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2004:993) om ändring i förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m.

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2006:1462) om ändring i förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortsammanbindande telenät m.m.

Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:1104) om ändring i förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m.

Omfattning
ändr. 6 §, bil.
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2016:1165) om ändring i förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m.

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2018:210) om upphävande av förordningen (2001:350) om stöd till kommuner för anläggande av ortssammanbindande telenät m.m.

Omfattning
upph.