Lag (2001:372) om särskild uppbörd av fordonsskatt år 2001

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2001-05-31
Ändring införd
SFS 2001:372
Ikraft
2001-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19

1 §  För fordon med slutsiffra fem i registreringsnumret gäller, i stället för bestämmelserna i 11 § fordonsskattelagen (1988:327), att det skatteår som börjar under år 2001 skall bestå av tretton på varandra följande kalendermånader. För det skatteåret skall fordonsskattens storlek vara tretton tolftedelar av de belopp som framgår av bilaga 1 till fordonsskattelagen. För den första skatteperioden det skatteåret skall skatten vara fem tolftedelar av de belopp som framgår av nämnda bilaga.

2 §  Bestämmelserna i fordonsskatteförordningen (1993:1028) tillämpas vid uppbörd m.m. enligt denna lag.

Ändringar

Lag (2001:372) om särskild uppbörd av fordonskatt år 2001

Förarbeten
Rskr. 2000/01:240, Prop. 2000/01:118, Bet. 2000/01:SkU26
Ikraftträder
2001-07-01