Upphävd författning

Tillkännagivande (2001:717) av överenskommelser som avses i lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge

Version: 2001:717

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2001-09-13
Ändring införd
SFS 2001:717
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Vid tillämpningen av följande bestämmelse i lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge avses den överenskommelse som anges nedan.
I följande överenskommelser finns bestämmelser om att en ansökan om utlämning inte får avslås på grund av att framställningen avser ett politiskt brott:
  1. artikel 11 i Förenta nationernas konvention den 15 december 1997 om bekämpande av bombattentat av terrorister (terroristbombningskonventionen).

Ändringar

Tillkännagivande (2001:717) av överenskommelser som avses i lagen (1959:254) om utlämning för brott till Danmark, Finland, Island och Norge

Ändring, SFS 2002:789

Omfattning
upph.