Upphävd författning

Tillkännagivande (2001:718) av överenskommelser som avses i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott

Departement
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2001-09-13
Ändring införd
SFS 2001:718
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2020-06-03
Vid tillämpningen av följande bestämmelse i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott avses de överenskommelser som anges nedan.
I följande överenskommelser finns bestämmelser om att den som har utlämnats i vissa fall får åtalas eller straffas för annat brott som han eller hon har begått före utlämningen eller vidareutlämnas till en annan stat utan att medgivande inhämtas från den stat från vilken utlämning har skett:
  1. artiklarna 10.1(d) och 12.2 i konventionen av den 27 september 1996 om utlämning mellan Europeiska unionens medlemsstater, och
  2. artikel 17.1(c) i avtalet den 15 februari 2000 om utlämning mellan Sveriges regering och Kanadas regering.

Ändringar

Tillkännagivande (2001:718) av överenskommelser som avses i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott

Tillkännagivande (2020:391) om tillkännagivandet (2001:718) av överenskommelser som avses i förordningen (1982:306) med vissa bestämmelser om utlämning för brott

Omfattning
utgår