Förordning (2001:731) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2002

Departement
Finansdepartementet E2
Utfärdad
2001-09-20
Ändring införd
SFS 2001:731
Ikraft
2002-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att följande uppräkningsfaktorer skall användas vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2002 enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.
InkomstårUppräkningsfaktor
20011,0554
20021,0501

Ändringar

Förordning (2001:731) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2002

Tryckt format (PDF)

Ikraftträder
2002-01-01