Riksbankens föreskrifter (2001:746) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor

Departement
Riksbanken
Utfärdad
2001-09-21
Ändring införd
SFS 2001:746
Ikraft
2001-11-20
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Fullmäktige i Riksbanken föreskriver med stöd av 5 kap. 1 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank att minnesmynt på två tusen och två hundra kronor skall ges ut samt att mynten skall ha följande storlek, beskaffenhet och utseende.

1 §  Med anledning av Nobelprisets hundraårsjubileum skall minnesmynt med nominella värden av två tusen och två hundra kronor ges ut.

2 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av två tusen kronor skall tillverkas av en legering som består av 900 tusendelar guld, 50 tusendelar silver och 50 tusendelar koppar samt ha en vikt av 12 gram och en diameter av 26 mm. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 12 gram.

3 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av två tusen kronor skall ha följande prägel.

[S2]På framsidan Alfred Nobels porträtt i profil med omskriften "NOBELPRISETS HUNDRAÅRSJUBILEUM".

[S3]På frånsidan till höger en kvinnogestalt, Humanitas, sittande på en fyrkantig tronstol prydd med de tre kronorna. Vänster hand hållande en skriftrulle med Nobels testamente och höger hand hållande en lagerkrans. Bredvid hennes inskriftstavla på vars yta läses "SVERIGE/2 000/KR". Under tavlan till vänster årtalet "2001" följt av bokstaven "E" som anger myntningsorten och "B" som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn.

[S4]Randen skall vara slät.

4 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av två hundra kronor skall tillverkas av en legering som består av 925 tusendelar silver och 75 tusendelar koppar samt ha en vikt av 27,03 gram och en diameter av 36 mm. Avvikelsen från den nominella vikten får vid uppvägning av etthundra mynt vara högst 27 gram.

5 §  Minnesmyntet med ett nominellt värde av två hundra kronor skall ha följande prägel.

[S2]På framsidan Alfred Nobels porträtt i profil med omskriften "NOBELPRISETS HUNDRAÅRSJUBILEUM".

[S3]På frånsidan till höger en kvinnogestalt, Humanitas, sittande på en fyrkantig tronstol prydd med de tre kronorna. Vänster hand hållande en skriftrulle med Nobels testamente och höger hand hållande en lagerkrans. Bredvid henne en inskriftstavla på vars yta läses "SVERIGE/200/KR". Under tavlan till vänster årtalet "2001" följt av bokstaven "E" som anger myntningsorten och "B" som är begynnelsebokstaven i riksbankschefens efternamn.

[S4]Randen skall vara slät.

Ändringar

Riksbankens föreskrifter (2001:746) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor

Ikraftträder
2001-11-20