Upphävd författning

Statskalenderförordning (2001:750)

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-10-18
Ändring införd
SFS 2001:750
Ikraft
2001-12-01
Upphäver
Statskalenderförordning (1990:205)
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Regeringen föreskriver att myndigheterna under regeringen på begäran skall lämna Norstedts Juridik AB/Fritzes Offentliga Publikationer de uppgifter som behövs för den årliga publikationen Sveriges statskalender.

Ändringar

Statskalenderförordning (2001:750)

Ikraftträder
2001-12-01

Förordning (2011:1043) om upphävande av statskalenderförordningen (2001:750)

Omfattning
upph.