Förordning (2001:798) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2002

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2001-11-01
Ändring införd
SFS 2001:798
Ikraft
2002-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till följande belopp för år 2002.
Fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3 december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon2 i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22 januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG3.
Antal axlarAvgift per årAvgift per månadAvgift per veckaAvgift per dag
högst 3 axlar9 343 kronor934 kronor253 kronor77 kronor
4 eller fler axlar15 086 kronor1 508 kronor399 kronor77 kronor
Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG.
Antal axlarAvgift per årAvgift per månadAvgift per veckaAvgift per dag
högst 3 axlar8 273 kronor827 kronor223 kronor77 kronor
4 eller fler axlar13 626 kronor1 362 kronor360 kronor77 kronor
Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt 8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre ställda krav i senare lydelse.
Antal axlarAvgift per årAvgift per månadAvgift per veckaAvgift per dag
högst 3 axlar7 299 kronor729 kronor194 kronor77 kronor
4 eller fler axlar12 166 kronor1 216 kronor321 kronor77 kronor
Avgift för inlösen av årsbevis tas ut med 243 kronor.

Ändringar

Förordning (2001:798) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2002

CELEX-nr
31999L0096
Ikraftträder
2002-01-01