Inaktuell version

Förordning (2001:817) om registrering av båtbyggnadsförskott

Version: 2008:1226

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
2001-11-01
Ändring införd
SFS 2001 i lydelse enligt SFS 2008:1226
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

1 §  Denna förordning gäller registrering av avtal enligt lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott.

2 §  Transportstyrelsen är personuppgiftsansvarigt enligt personuppgiftslagen (1998:204) för registrering av avtal enligt lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott.

[S2]Transportstyrelsen skall se till att det inte förekommer otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får styrelsen i enskilda fall ställa upp särskilda villkor för behandlingen av personuppgifter. Förording (2008:1226).

3 §  I fråga om personuppgifter skall registreringen ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter om huruvida den som har beställt en båt har lämnat eller utfäst sig att lämna tillverkaren förskott av pengar på ett sådant sätt att förmånsrätt uppkommer enligt 4 § förmånsrättslagen (1970:979).

4 §  Avgiften för registrering av avtal enligt lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott uppgår till 275 kr.

Ändringar

Förordning (2001:817) om registrering av båtbyggnadsförskott

Ikraftträder
2001-12-01

Förordning (2008:1226) om ändring i förordningen (2001:817) om registrering av båtbyggnadsförskott

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2009-01-01

Förordning (2010:1550) om ändring i förordningen (2001:817) om registrering av båtbyggnadsförskott

Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2018:296) om ändring i förordningen (2001:817) om registrering av båtbyggnadsförskott

Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2018-05-25