Förordning (2001:954) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2002

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-11-29
Ändring införd
SFS 2001:954
Ikraft
2002-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Regeringen föreskriver att den ränta som enligt 36 § lagen (1996:1030) om underhållsstöd skall betalas på skuld som avser återbetalningsskyldighet enligt samma lag skall vara 3 procent för år 2002.

Ändringar

Förordning (2001:954) om ränta på återbetalning enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd för år 2002

Ikraftträder
2002-01-01